Првите порачани прочистувачи HAP002 се подигнати!

Сите порачани прочистувачи ќе бидат спремни за подигнување на 21.12.2018.